Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:02

夜雨

小雨夜復密,
回風吹早秋。
野涼侵閉戶,
江滿帶維舟。
通籍恨多病,
為郎忝薄遊。
天寒出巫峽,
醉別仲宣樓。

 

Dạ vũ

Tiểu vũ dạ phục mật,
Hồi phong xuy tảo thu.
Dã lương xâm bế hộ,
Giang mãn đới duy chu.
Thông tịch hận đa bệnh,
Vi lang thiểm bạc du.
Thiên hàn xuất Vu Giáp,
Tuý biệt Trọng Tuyên lâu.

 

Dịch nghĩa

Mưa nhỏ về đêm càng dầy hột,
Gió cuốn như thổi thu về sớm.
Gió mát nơi đồng thổi vào cửa khép,
Trên sông đầy những thuyền cột dây.
Có tên trong danh sách giận vì mình lắm bệnh,
Mang chức lang nhưng thẹn vì lênh đênh.
Trời lạnh ra khỏi kẽm Vu,
Khi say từ giã lầu Trọng Tuyên.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mưa nhỏ, đêm càng dầy,
Gió cuốn mang thu sớm.
Gió đồng len cửa cài,
Sông đầy thuyền neo cắm.
Danh có, thẹn lênh đênh,
Tên ghi, buồn bệnh lắm.
Trời lạnh rời kẽm Vu,
Say biệt lầu Vương Xán.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa nhỏ về khuya dần thành lớn
Gió trở về thổi sớm vẻ thu
Gió lay nhà đóng âm u
Trên sông đầy những thuyền bè cột dây
Làm sổ sách hận hay ngã bệnh
Giữ chức lang lại thẹn lênh đênh
Kẽm Vu trời lạnh đăng trình
Ngà say từ giã Trọng Tuyên cựu lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời