Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 20:08

瞿塘兩崖

三峽傳何處,
雙崖壯此門。
入天猶石色,
穿水忽雲根。
猱玃鬚髯古,
蛟龍窟宅尊。
羲和冬馭近,
愁畏日車翻。

 

Cù Đường lưỡng nhai

Tam Giáp truyền hà xứ,
Song nhai tráng thử môn.
Nhập thiên do thạch sắc,
Xuyên thuỷ hốt vân căn.
Nhu quắc tu nhiêm cổ,
Giao long quật trạch tôn.
Hy hoà đông ngự cận,
Sầu uý nhật xa phiên.

 

Dịch nghĩa

Tam giáp đồn đãi ở nơi nào,
Ở cửa này hai mạn núi ngạo nghễ làm sao.
Đá cao vút trời mang màu da trời,
Mây lộn nước bỗng như bắt rễ từ đó.
Đười ươi lông lá thấy ghê,
Rồng thiêng nơi hang coi uy nghiêm.
Mùa đông, theo lịch Hy Hoà đang xích lại gần,
Buồn sợ rằng làm lật xe mặt trời kia lắm.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tiếng đồn Ba Thác đâu đây
Chơi vơi hai mạn cửa này hiểm sao
Đá trên xanh ngất trời cao
Bóng im đáy nước chạm vào chân mây
Hang rồng sâu thẳm ai hay
Đười ươi, khỉ độc râu, mày lạ ghê
Tiết đông ngày ngắn chỉn e
Hy Hoà vấp đổ cả xe mặt trời


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cửa này hai bờ lớn
Tam giáp nơi nào truyền.
Mang sắc trời, đá vút,
Mọc rễ nước, mây xuyên.
Đười ươi lông lá khiếp,
Giao long dưới huyệt thiêng.
Hy Hoà đông gần đến,
Buồn sợ xe trời nghiêng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đồn nơi nào có ba con kẽm
Nơi cửa này ngạo nghễ hai bờ
Vách cao màu đá xanh lơ
Nước xuyên hai vách bất ngờ chân mây
Khỉ vượn lông lá đầy cổ quái
Hang rồng thiêng khí khái nghiêm tôn
Hy Hoà đang lại mùa đông
Thấy buồn vì sợ xe không tới nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời