03/07/2022 16:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cù Đường lưỡng nhai
瞿塘兩崖

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2010 20:08

 

Nguyên tác

三峽傳何處,
雙崖壯此門。
入天猶石色,
穿水忽雲根。
猱玃鬚髯古,
蛟龍窟宅尊。
羲和冬馭近,
愁畏日車翻。

Phiên âm

Tam Giáp[1] truyền hà xứ,
Song nhai tráng thử môn.
Nhập thiên do thạch sắc,
Xuyên thuỷ hốt vân căn.
Nhu quắc tu nhiêm cổ,
Giao long quật trạch tôn.
Hy hoà đông ngự cận,
Sầu uý nhật xa phiên.

Dịch nghĩa

Tam giáp đồn đãi ở nơi nào,
Ở cửa này hai mạn núi ngạo nghễ làm sao.
Đá cao vút trời mang màu da trời,
Mây lộn nước bỗng như bắt rễ từ đó.
Đười ươi lông lá thấy ghê,
Rồng thiêng nơi hang coi uy nghiêm.
Mùa đông, theo lịch Hy Hoà đang xích lại gần,
Buồn sợ rằng làm lật xe mặt trời kia lắm.

Bản dịch của Nhượng Tống

Tiếng đồn Ba Thác đâu đây
Chơi vơi hai mạn cửa này hiểm sao
Đá trên xanh ngất trời cao
Bóng im đáy nước chạm vào chân mây
Hang rồng sâu thẳm ai hay
Đười ươi, khỉ độc râu, mày lạ ghê
Tiết đông ngày ngắn chỉn e
Hy Hoà vấp đổ cả xe mặt trời
(Năm 766)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Dọc sông Trường Giang có ba cụm kẽm (nơi lòng sông thu hẹp và hai bên có núi) là Cù Đường giáp 瞿塘峽 (từ Bạch Đế thành tới huyện Vu Sơn, cửa sông Đại Ninh), Vu giáp 巫峽 (từ cửa sông Đại Ninh tới Ba Đông cửa Quan Độ 官渡口, là kẽm dài nhất) và Tây Lăng giáp. Cụm Cù Đường giáp có các thắng cảnh thác Diễm Dự, Bạch Đế thành, Bát trận đồ, Phong Sương giáp, nằm trong phạm vi Quỳ Châu. Cụm Vu giáp có núi Vu, đỉnh Thần Nữ, khe Thần Nông, thuộc vùng Ba Đông. Cụm Tây Lăng giáp có thác Không Linh, Hoàng Lăng miếu, Hoàng Ngưu giáp, trước khi tới Nghi Xương rồi vào hồ Động Đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cù Đường lưỡng nhai