Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 16:06

獨坐其二(白狗斜臨北)

白狗斜臨北,
黃牛更在東。
峽雲常照夜,
江月會兼風。
曬藥安垂老,
應門試小童。
亦知行不逮,
苦恨耳多聾。

 

Độc toạ kỳ 2 (Bạch Cẩu tà lâm bắc)

Bạch Cẩu tà lâm bắc,
Hoàng Ngưu cánh tại đông.
Giáp vân thường chiếu dạ,
Giang nguyệt hội kiêm phong.
Sái dược an thuỳ lão,
Ứng môn thí tiểu đồng.
Diệc tri hành bất đãi,
Khổ hận nhĩ đa lung.

 

Dịch nghĩa

Bạch Cẩu xế phía bắc,
Thác Hoàng Ngưu ngay bên đông.
Mây trong kẽm thường soi sáng ban đêm,
Trăng sông cùng họp lại với gió.
Phơi thuốc vui cảnh già,
Lo cửa ngõ mặc cho bọn trẻ.
Đã biết rằng làm chẳng kịp rồi,
Giận một điều là tai lại quá điếc.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạch Cẩu xiên phía bắc,
Hoàng Ngưu ngay tại đông.
Mây kẽm thường chiếu tối,
Gió hoà cùng trăng sông.
Phơi thuốc vui già yếu,
Coi cửa mặc nhỏ trông.
Đã biết làm chẳng kịp,
Lại giận tai điếc hung!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chòm Bạch Cẩu nghiêng về phía bắc
Dải Hoàng Ngưu xa cách phương đông
Mây trong kẽm sáng ban đêm
Ánh trăng hoà gió trên sông nhip nhàng
Người già vui an nhàn phơi thuốc
Cửa ngõ trông phó thác tớ trai
Biết làm cũng chẳng kịp thời
Chỉ buồn tai điếc suy đồi khả năng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời