23/06/2021 00:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc toạ kỳ 2 (Bạch Cẩu tà lâm bắc)
獨坐其二(白狗斜臨北)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 16:06

 

Nguyên tác

白狗斜臨北,
黃牛更在東。
峽雲常照夜,
江月會兼風。
曬藥安垂老,
應門試小童。
亦知行不逮,
苦恨耳多聾。

Phiên âm

Bạch Cẩu tà lâm bắc,
Hoàng Ngưu cánh tại đông.
Giáp vân thường chiếu dạ,
Giang nguyệt hội kiêm phong.
Sái dược an thuỳ lão,
Ứng môn thí tiểu đồng.
Diệc tri hành bất đãi,
Khổ hận nhĩ đa lung.

Dịch nghĩa

Bạch Cẩu xế phía bắc,
Thác Hoàng Ngưu ngay bên đông.
Mây trong kẽm thường soi sáng ban đêm,
Trăng sông cùng họp lại với gió.
Phơi thuốc vui cảnh già,
Lo cửa ngõ mặc cho bọn trẻ.
Đã biết rằng làm chẳng kịp rồi,
Giận một điều là tai lại quá điếc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạch Cẩu xiên phía bắc,
Hoàng Ngưu ngay tại đông.
Mây kẽm thường chiếu tối,
Gió hoà cùng trăng sông.
Phơi thuốc vui già yếu,
Coi cửa mặc nhỏ trông.
Đã biết làm chẳng kịp,
Lại giận tai điếc hung!
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Độc toạ kỳ 2 (Bạch Cẩu tà lâm bắc)