Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2018 17:11

從駕西征奉和御製思家將士

同袍共枕兩難俱,
殘月西營客夢孤。
碧草情懷空擬恨,
清霜志氣尚橫秋。
沉沉鼓角數聲斷,
杳杳鱗鴻一字無。
此去莫嫌離別苦,
人生幾到帝王州。

 

Tụng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”

Đồng bào cộng chẩm lưỡng nan câu,
Tàn nguyệt tây chinh khách mộng cô.
Bích thảo tình hoài không nghĩ hận,
Thanh sương chí khí thượng hoành thu.
Trầm trầm cổ giác sổ thanh đoạn,
Diểu diểu lân hồng nhất tự vô.
Thử khứ mạc hiềm ly biệt khổ,
Nhân sinh kỷ đáo đế vương châu.

 

Dịch nghĩa

Cùng áo bào lại cùng chăn gối, hai cái đó khó đạt,
Trăng tàn doanh trại phía tây, giấc mộng cô đơn trên đất khách.
Tình cảm anh em luống những ân hận,
Chí người tráng sĩ còn ngang trời thu.
Tiếng trống, tù và nặng nề vang lên rồi đứt đoạn,
Tin nhạn thư cá biền biệt không có lấy một hàng.
Chuyến đi này chẳng ngại khổ vì cảnh ly biệt,
Vì đời người mấy khi được đến đất đế vương.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tường Luân

Chung áo chung chăn khó cộng cam
Trăng tàn Tây trại mộng cô đơn
Anh em tình nghĩa lòng đau đáu
Tráng sĩ chí cao dạ ngổn ngang
Tiếng trống, tù và xen mấy tiếng
Thư chim tin cá vắng đôi hàng
Hiềm chi gian khổ vì ly biệt
Mấy dịp được về đất Đế vương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cùng áo, cùng chăn khó lắm ru
Trăng tàn tây trại, mộng âm u
Anh em tình cảm còn ân hận
Tráng sĩ tinh thần vượt gió thu
Tiếng trống, tù và thì ngắt quãng
Nhạn tin, thư cá lại xa mù
Chuyến đi chẳng ngại vì li biệt
Mấy kẻ trong đời đất Đế du?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo bào chăn gối khó cùng nhau,
Doanh trại trăng tàn ở phía tây,
Giấc mộng cô đơn trên đất khách,
Anh em tình cảm luống âu sầu.
Tù và tiếng trống vang từng đoạn,
Tráng sĩ chí người vượt gió thu.
Thư cá tin nhà lâu cách biệt,
Biệt ly chẳng ngại chuyến đi này.
Mấy khi đời người được như thế,
Đến đất đế vương thoả có ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Áo bào, chăn gối khó chung thay,
Mộng lẻ, trăng tàn, trại phía tây.
Tình nặng anh em chưa trọn vẹn,
Chí cao tráng sĩ vẫn tràn đầy.
Tù và trầm bổng rồi im bặt,
Tin nhạn mịt mù chẳng mảy may.
Không ngại biệt ly hay vất vả,
Mấy khi đến được xứ vương này!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời