26/09/2022 19:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tụng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”
從駕西征奉和御製思家將士

Tác giả: Đỗ Nhuận - 杜潤

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2018 17:11

 

Nguyên tác

同袍共枕兩難俱,
殘月西營客夢孤。
碧草情懷空擬恨,
清霜志氣尚橫秋。
沉沉鼓角數聲斷,
杳杳鱗鴻一字無。
此去莫嫌離別苦,
人生幾到帝王州。

Phiên âm

Đồng bào cộng chẩm lưỡng nan câu,
Tàn nguyệt tây chinh khách mộng cô.
Bích thảo tình hoài không nghĩ hận,
Thanh sương chí khí thượng hoành thu.
Trầm trầm cổ giác sổ thanh đoạn,
Diểu diểu lân hồng nhất tự vô.
Thử khứ mạc hiềm ly biệt khổ,
Nhân sinh kỷ đáo đế vương châu.

Dịch nghĩa

Cùng áo bào lại cùng chăn gối, hai cái đó khó đạt,
Trăng tàn doanh trại phía tây, giấc mộng cô đơn trên đất khách.
Tình cảm anh em luống những ân hận,
Chí người tráng sĩ còn ngang trời thu.
Tiếng trống, tù và nặng nề vang lên rồi đứt đoạn,
Tin nhạn thư cá biền biệt không có lấy một hàng.
Chuyến đi này chẳng ngại khổ vì cảnh ly biệt,
Vì đời người mấy khi được đến đất đế vương.

Bản dịch của Tường Luân

Chung áo chung chăn khó cộng cam
Trăng tàn Tây trại mộng cô đơn
Anh em tình nghĩa lòng đau đáu
Tráng sĩ chí cao dạ ngổn ngang
Tiếng trống, tù và xen mấy tiếng
Thư chim tin cá vắng đôi hàng
Hiềm chi gian khổ vì ly biệt
Mấy dịp được về đất Đế vương?
Nguồn: Hội Tao đàn - Tác giả tác phẩm, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Nhuận » Tụng giá tây chinh phụng hoạ ngự chế “Tư gia tướng sĩ”