Chiếc xe bò chở cát
Trên đường xa vời xa,
Giữa trưa hè năng rát
Lăn bánh về thôn ta.
Bác ơi, xây gì đó?
Trường học, nhà hộ sinh?
Hay xây nhà văn hoá
Cho hợp tác xã mình?
Mồ hôi ròng trên trán,
Dừng nghỉ chút, bác ơi!
Cháu cùng đẩy với bác
Cho thêm nhẹ thêm vui...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]