12/04/2021 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thêm nhẹ thêm vui

Tác giả: Định Hải - Nguyễn Biểu

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2020 10:48

 

Chiếc xe bò chở cát
Trên đường xa vời xa,
Giữa trưa hè năng rát
Lăn bánh về thôn ta.
Bác ơi, xây gì đó?
Trường học, nhà hộ sinh?
Hay xây nhà văn hoá
Cho hợp tác xã mình?
Mồ hôi ròng trên trán,
Dừng nghỉ chút, bác ơi!
Cháu cùng đẩy với bác
Cho thêm nhẹ thêm vui...
Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hải » Thêm nhẹ thêm vui