Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2007 07:46

回中作

蒼莽寒空遠色愁,
嗚嗚戍角上高樓。
吳姬怨思吹雙管,
燕客悲歌別五侯。
千里關山邊草暮,
一星烽火朔雲秋。
夜來霜重西風起,
隴水無聲凍不流。

 

Hồi trung tác

Thương mãng hàn không viễn sắc sầu,
Ô ô thú giốc thướng cao lâu.
Ngô cơ oán tứ xuy song quản,
Yên khách bi ca biệt ngũ hầu.
Thiên lý quan san biên thảo mộ,
Nhất tinh phong hoả sóc vân thu.
Dạ lai sương trọng tây phong khởi,
Lũng thuỷ vô thanh đống bất lưu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Mênh mông trời lạnh sắc sầu
Chòi cao ốc trổi nao nao bóng chiều
Ngô cơ hờn thổi song tiêu
Khách Yên hát khúc dập dìu ly tan
Quan san muôn dặm cỏ tàn
Đốm phong hỏa lóe, bắc tràn mây thu
Sương đêm nặng, gió tây mù
Băng ngưng sông Lũng, không trôi không lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời xanh sầu lạnh nhạt nhoà màu
Eo ốc thú dồn vọng gác cao.
Ai oán Ngu cơ ngân cặp sáo
Ca buồn Yên khách tạ năm hầu.
Chiều buông ngàn dặm biên cương cỏ
Lửa báo sao trời bắc khói thu.
Nặng hạt sương đêm tây nổi gió
Đóng băng dòng Lũng tắc im ru.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Xám xịt bầu trời lạnh sắc sầu,
Ong ong tiếng ốc vọng trên lầu.
Ngô cơ oán hận ngân đôi sáo,
Yên khách sầu ca biệt ngũ hầu.
Muôn dặm quan san chiều cỏ úa,
Một tia lửa hiệu mây thu đầu.
Đêm về sương đẫm gió tây thổi,
Sông Lũng đóng băng chẳng chảy đâu !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mênh mang trời lạnh sắc buồn xa
Lầu ải tù và vẳng tiếng cao
Đôi sáo ca nương theo điệu oán
Ngũ hầu kiếm khách biệt ca sầu
Biên quan ải tối nghìn dặm cỏ
Mây bắc lửa thu một đốm sao
Đêm tới sương dày tây gió nổi
Nước dừng băng đóng bặt âm nao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ xanh lạnh sắc sầu xa vắng
Tiếng tù và lên thẳng gác cao
Gái Ngô thổi sáo buồn sao
Khách Yên ca biệt quan cao trong triều
Ngàn dặm cỏ xanh chiều quan ải
Phong hoả đài sáng chói một sao
Đêm sương gió thổi xạc xào
Đóng băng sông Lũng hết reo im lìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời xanh xa lạnh sắc sầu,
Tù và thổi vọng trên lầu gác cao.
Ngô cơ ai oán ngân vào,
Ca buồn Yên khách ngũ hầu biệt xa.
Ải chiều ngàn dặm cỏ tà,
Sao trời lửa báo bắc sà khói mây.
Sương đêm nặng hạt gió tây
Đóng băng dòng Lũng tắc ngay xuôi dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời