10/03/2021 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồi trung tác
回中作

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 07:46

 

Nguyên tác

蒼莽寒空遠色愁,
嗚嗚戍角上高樓。
吳姬怨思吹雙管,
燕客悲歌別五侯。
千里關山邊草暮,
一星烽火朔雲秋。
夜來霜重西風起,
隴水無聲凍不流。

Phiên âm

Thương mãng hàn không viễn sắc sầu,
Ô ô thú giốc thướng cao lâu.
Ngô cơ oán tứ xuy song quản,
Yên khách bi ca biệt ngũ hầu.
Thiên lý quan san biên thảo mộ,
Nhất tinh phong hoả sóc vân thu.
Dạ lai sương trọng tây phong khởi,
Lũng thuỷ vô thanh đống bất lưu.

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Mênh mông trời lạnh sắc sầu
Chòi cao ốc trổi nao nao bóng chiều
Ngô cơ hờn thổi song tiêu
Khách Yên hát khúc dập dìu ly tan
Quan san muôn dặm cỏ tàn
Đốm phong hỏa lóe, bắc tràn mây thu
Sương đêm nặng, gió tây mù
Băng ngưng sông Lũng, không trôi không lời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Hồi trung tác