Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/09/2016 07:06

彈箏人

天寶年中事玉皇,
曾將新曲教寧王。
鈿蟬金鳳皆零落,
一曲伊州淚萬行。

 

Đàn tranh nhân

Thiên Bảo niên trung sự ngọc hoàng,
Tằng tương tân khúc giáo Ninh vương.
Điền thiền kim phụng giai linh lạc,
Nhất khúc “Y châu” lệ vạn hàng.

 

Dịch nghĩa

Trong niên hiệu Thiên Bảo phụng sự hoàng đế ngọc ngà,
Trước nữa đã từng dạy Ninh vương đánh đàn tranh các nhạc khúc mới.
Nay các trâm cài đầu bằng vàng hình ve sầu và phụng hoàng đã thất lạc,
Chơi bản “Y châu” mà nước mắt rơi vạn hàng.


Tiêu đề có bản chép thêm chữ “Tặng” ở trước.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phụng sự vua dưới thời Thiên Bảo
Đã từng là thầy giáo Ninh vương
Đâu còn trâm ngọc phụng hoàng
“Y Châu” một khúc, vạn hàng lệ tuôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thiên Bảo những năm phụng ngọc hoàng
Dạy Ninh vương khúc mới bao lần.
Trâm ve ngọc phụng cùng rơi mất
Một khúc “Y Châu” lệ vạn hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phụng sự bao năm vua ngọc hoàng,
Dạy Ninh vương nhạc với chơi đàn.
Phụng hoàng trâm ngọc không còn nữa,
Chơi bản “Y châu” lệ vạn hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời