28/05/2022 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đàn tranh nhân
彈箏人

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/09/2016 07:06

 

Nguyên tác

天寶年中事玉皇,
曾將新曲教寧王。
鈿蟬金鳳皆零落,
一曲伊州淚萬行。

Phiên âm

Thiên Bảo[1] niên trung sự ngọc hoàng[2],
Tằng tương tân khúc giáo Ninh vương[3].
Điền thiền kim phụng giai linh lạc,
Nhất khúc “Y châu[4]” lệ vạn hàng.

Dịch nghĩa

Trong niên hiệu Thiên Bảo phụng sự hoàng đế ngọc ngà,
Trước nữa đã từng dạy Ninh vương đánh đàn tranh các nhạc khúc mới.
Nay các trâm cài đầu bằng vàng hình ve sầu và phụng hoàng đã thất lạc,
Chơi bản “Y châu” mà nước mắt rơi vạn hàng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phụng sự vua dưới thời Thiên Bảo
Đã từng là thầy giáo Ninh vương
Đâu còn trâm ngọc phụng hoàng
“Y Châu” một khúc, vạn hàng lệ tuôn.
Tiêu đề có bản chép thêm chữ “Tặng” ở trước.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Niên hiệu của Đường Huyền tông từ 742 đến 756.
[2] Tức Huyền Tông.
[3] Tức Lý Hiến, người con trưởng của Duệ Tông, khi còn trẻ chưa được phong thái tử.
[4] Tên nhạc khúc cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Đàn tranh nhân