Dưới đây là các bài dịch của Thien Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (39 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Lãm kính (Lưu Hy Di): Bản dịch của Thien Thanh

Trên lầu treo một tấm gương,
Đến soi cảm thấy lòng buồn xót xa.
Tóc nay bạc đến thế à,
Đời người ngẫm kĩ được là bao nhiêu.
Gió thu thổi dọc đường chiều,
Cuối xuân trăng sáng hắt hiu bóng mờ.
Ân vua đã hết trông chờ,
Dung nhan xem lại chẳng ngờ thế ni.

Ảnh đại diện

Đạo thượng (Hoàng Đức Lương): Bản dịch của Thien Thanh

Con đường dài vô tận
Xưa nay chung lối về
Người nay vẫn lầm lũi
Người xưa đang ở đâu?

Ảnh đại diện

Đạp sa hành (Trương Nguyên Cán): Bản dịch của Thien Thanh

Bãi cát cỏ xanh,
Cây xa chiều tà,
Hững hờ đi qua bến Đào Diệp.
Say khước được dìu lên thuyền,
Sầu còn ỏ lại người đi khỏi.

Gió đông yếu ớt,
Bông tơ phất phơ,
Sáng lại tìm đến nơi thổi sáo.
Mây bay hoa rụng lầu trống trơ,
Khí xuân đã hết cảnh tan tác.

Ảnh đại diện

Đạp ca hành kỳ 3 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Thien Thanh

Lời hát du dương nối tiếp vang,
Nghiêng đầu phất áo mờ sương lan,
Trăng lặn quạ kêu trời trong tạnh,
Trẻ nhặt hoa tai trên đường ngang.

Ảnh đại diện

Ức Giang Nam (Hoàng Phủ Tùng): Bản dịch của Thien Thanh

Tàn nến rơi,
Lờ mờ bóng giai nhân.
Buồn mơ Giang nam ngày mai chín,
Thuyền đêm thổi sáo mưa rì rào,
Cầu trạm người nói nhau.

Ảnh đại diện

Đảo luyện tử - Vọng thư quy (Hạ Chú): Bản dịch của Thien Thanh

Trạm thưa thớt,
Đồn xa xôi,
Gởi áo em đan mong đến nơi.
Suốt đêm trong mộng nhiều lần gặp,
Ước sao năm tới được thư về.

Ảnh đại diện

Ức Giang Nam kỳ 1 (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Thien Thanh

Giang Nam đẹp
Phong cảnh vốn thật quen.
Nắng lên hoa sóng hồng tợ lửa,
Xuân về sông nước lặng xanh trong,
Chẳng nhớ Giang Nam sao?

Ảnh đại diện

Ức Giang Nam kỳ 2 (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Thien Thanh

Nhớ giang Nam
Hàng Châu lưu luyến nhiều.
Ngắm ánh trăng tròn nơi chùa núi,
Nằm xem sóng vỗ tại thuỷ đình,
Bao giờ mới trở lại?

Ảnh đại diện

Ai Phạm quân kỳ 1 (Lỗ Tấn): Bản dịch của Thien Thanh

Ngày gió mưa lay lắt
Ta nhớ Phạm Ái nông
Mắt sâu nhìn được mất
Tóc hoa mặc suy hao
Vị đời như rau đắng
Nhân gian con đường cùng
Chia tay mới ba tháng
Đã xa cách nghìn trùng!

Trang trong tổng số 4 trang (39 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]