Dưới đây là các bài dịch của Túc Mỡ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Du Lý sơn nhân sở cư nhân đề ốc bích (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Ðời tựa giấc chiêm bao
Cuồng điên tự hát gào
Hỏi tùng già mấy tuổi
Rừng trúc cây chừng bao
Tìm thuốc Hàn Khang bán
Theo chân Thượng Tử vào
Mừng lo in chiếu gối
Mây trắng vắng phương nào

Ảnh đại diện

Đối tửu kỳ 2 (Lý Bạch): Bản dịch của Túc Mỡ

Hoa cười chim hót đón xuân sang
Khuyên bạn đừng chê rượu chén vàng
Bửa trước trẻ đầu xanh mặt mịn
Hôm nay già tóc bạc da nhăn
Ðiện vua nay cáo chồn nương náu
Lầu chúa giờ hưu hoẳng chạy hoang
Hợp ý cùng đường ta đếm lại
Người xưa còn mấy ở trần gian

Ảnh đại diện

Đề Lý Ngưng u cư (Giả Đảo): Bản dịch của Túc Mỡ

Người thưa xóm nhỏ bình yên
Ðơn sơ vườn vắng cỏ chen lối vào
Chiều chiều chim đậu bờ ao
Trăng tà sư gõ cửa vào mái tranh
Qua cầu cánh ruộng đồng xanh
Ðứng im động đá gót chân mây trời
Chốn này tìm đã đến nơi
Dừng đây ta nguyện giử lời chẳng sai

Ảnh đại diện

Bả tửu vấn nguyệt (Lý Bạch): Bản dịch của Túc Mỡ

Trời xanh trăng mấy tuổi đời
Gác chén đôi lời ta hỏi trăng đây
Có ai vịn bóng trăng gầy
Có ai trốn được trăng bay theo người
Trăng như gương sáng cửa ngoài
Lửa tàn khói lạnh trăng ngời rỏ soi
Trăng đêm trải khắp biển khơi
Trăng núp mây trời mấy chốc trăng ra
Cuội già ngồi gốc cây đa
Có ai thấu nỗi Hằng Nga nhớ nhà
Ta nay tắm ánh trăng ngà
Cũng vầng trăng đó chiếu qua muôn đời
Xưa nay dòng nước nối trôi
Vui lên trăng tỏ, buồn rơi trăng tàn
Bóng trăng rớt chén rượu tràn
Nâng ly uống ánh trăng vàng lung linh

Ảnh đại diện

Cân Trúc lĩnh (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Ðàn vọng trống không gian
Lăn tăn nước biếc xanh
Lối mòn chìm bóng tối
Dạ lão tiều băn khoăn?

Ảnh đại diện

Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Thân làm khách lạ ở miền xa
Mỗi tiết đẹp trời nhớ sót sa
Bè bạn tình thân bao khắng khít
Thù du cắm thiếu một cành hoa

Ảnh đại diện

Y hồ (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Quá bến sông tiêu vọng
Ðưa người chiều xuống nhanh
Ðường hồ về lẻ bóng
Mây trắng cuốn non xanh

Ảnh đại diện

Đáp Bùi Địch (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Mênh mông dòng lạnh chảy mau
Xanh xanh mưa cuối tháng thu nhạt nhòa
Hỏi chi ngọn núi mù xa
Lòng tôi tôi gởi mây sa góc trời

Ảnh đại diện

Đề hữu nhân vân mẫu trướng tử (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Trướng này vẽ suối vẽ non
Ðem bày sân trước cũng còn suối non
Ðẹp nhờ có suối có non
Chẳng nhờ nét đẹp vẽ non suối này

Ảnh đại diện

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 1 - Điểu minh giản (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Thân nhàn hoa quế rụng rơi
Ðêm xuân miền núi khung trời lắng sương
Trăng lên khuấy động chim rừng
Trong khe suối chợt hót mừng ánh xuân

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối