Dưới đây là các bài dịch của Túc Mỡ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]

Ảnh đại diện

Cáo tật thị chúng (Mãn Giác thiền sư): Bản dịch của Túc Mỡ

Xuân đi trăm cánh hoa rơi
Xuân về trăm cánh hoa cười hương bay
Việc qua trước mắt ngày ngày
Mới hay già yếu nay mai thu tàn
Phải đâu xuân hết hoa tan
Ðêm qua sân trước nở cành hoa mai

Ảnh đại diện

Cáo tật thị chúng (Mãn Giác thiền sư): Bản dịch của Túc Mỡ

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Việc đời qua trước mắt
Ðầu bạc tóc sương phơi
Ðừng bảo xuân tàn hoa tan tác
Ðêm qua sân trước nở cành mai

Ảnh đại diện

Cổ biệt ly (Mạnh Giao): Bản dịch của Túc Mỡ

Chàng đi áo níu tay trì
Chàng đi đâu đó mau về thiếp mong
Giận chàng về muộn thiếp không
Ði đâu thiếp đặng, Lâm Cùng chớ đi

Ảnh đại diện

Thu phố ca kỳ 01 (Lý Bạch): Bản dịch của Túc Mỡ

Phố Thu dài tựa mùa thu
Tiêu điều cảnh cũ mạch sầu lại khơi
Sầu này đếm mãi không vơi
Bước lên lầu vắng, ngóng trời phương tây
Sông dài chảy miết chân mây
Thả theo dòng nước buồn vay năm nào
Sớm cầm lệ nhớ sông trao
Ðể một chiều nào ngoảnh lại hướng đông

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của Túc Mỡ

Chân cầu sương phủ ánh trăng vơi
Bến dưới thuyền chài đốm lửa soi
Bên núi ngôi chùa xa khuất náu
Nửa đêm phá giấc tiếng chuông rơi

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Túc Mỡ

Hoàng Hạc hướng tây tiễn bạn già
Tháng ba hoa khói Dương Châu xa
Buồm côi dần mất chân trời biếc
Chỉ thấy Trường Giang nước chảy qua

Ảnh đại diện

Đề đô thành nam trang [Đề tích sở kiến xứ] (Thôi Hộ): Bản dịch của Túc Mỡ

Nhớ ngày năm trước cảnh này
Có người má thẹn hồng lây hoa đào
Hỏi người vắng lạc chốn nào
Có biết hoa đào vẫn cợt gió đông

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7]