Dưới đây là các bài dịch của Túc Mỡ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Mạnh Thành ao (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Nhà mới giữa vườn thưa
Còn trơ gốc liễu già
Sau ta ai đến ở  
Có xót dấu người qua

Ảnh đại diện

Lưu biệt Thôi Hưng Tông (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Chia tay ngựa lỏng cương
Ngòi nước lạnh như gương
Cảnh núi trời tuy đẹp
Một bóng lẻ trên đường

Ảnh đại diện

Lộc trại (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Núi vắng tưởng không người
Chỉ nghe tiếng vọng thôi
Rừng sâu nhòa ánh nắng
Xanh sắc rêu xanh tươi

Ảnh đại diện

Ký Sùng Phạm tăng (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Gửi thăm Sùng Phạm sư ông
Thu vào Phủ Phúc xuân không thấy vào
Hoa rơi chim hót nhôn nhao  
Cổng non cửa suối nhàn sao cảnh này
Sự đời ai nắm trong tay
Giửa thành xa ngắm mây bay núi ngừng

Ảnh đại diện

Kỳ thượng biệt Triệu Tiên Chu (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Gặp nhau chưa dứt tiếng cười
Ðưa nhau ngậm khóc lệ rơi trong lòng
Chia tay nỗi nhớ trào dâng
Nhập trong thành vắng con buồn đầy vơi  
Trời yên núi lạnh chiều trôi
Sông dài nước chảy chảy suôi mái chèo
Xa lâu thuyền khách kéo neo
Còn đây đứng ngóng trông theo bóng thuyền

Ảnh đại diện

Hoa Tử cương (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Ðàn chim chẳng ngớt bay
Sau núi sắc thu phai
Cao thấp gò Hoa Tử
Cõi lòng buồn dứt dây

Ảnh đại diện

Hàn thực Tỵ thượng tác (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Bên thành nhạt nắng bóng chiều xuân
Tiễn khách ra về lệ ngấm khăn
Lẳng lặng hoa rơi chim gọi bạn
Xanh xanh liễu vẫy khách qua sông

Ảnh đại diện

Hí đề bàn thạch (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Suối trong bàn đá tơ lòng
Phất phơ liễu rũ chén nồng lung linh
Ngày xuân ngọn gió vô tình
Cớ đâu thổi mãi rung cành hoa rơi

Ảnh đại diện

Hạ nhật quá Thanh Long tự yết Thao thiền sư (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Rồng chầu sư một ông
Bước trước cửa Thiền Tông
Sao lại nghĩa trong nghĩa
Ðâu là không chứa không
Núi sông trời trước mắt
Ðời pháp giới trong thân
Lòng những mong cầu đạo
Nhẹ đời sống gió giông

Ảnh đại diện

Chung Nam biệt nghiệp (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Yêu đạo bao năm qua
Núi Nam sống tuổi già
Lang thang rừng núi lạc  
Cảnh đẹp ngắm mình ta
Ði mãi tận nguồn nước
Ngồi nhìn mây kết ra
Gặp ông già ở núi
Cười nói quên về nhà

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ›Trang sau »Trang cuối