Dưới đây là các bài dịch của Túc Mỡ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tạp thi kỳ 1 (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Anh từ quê cũ đến
Chắc biết chuyện nhà xưa
Song cửa lụa trời lạnh
Cây mai đã nở chưa

Ảnh đại diện

Tảo thu sơn trung tác (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Kém tài chẳng dám cạnh tranh đời
Về sống khe Ðông bờ dậu tơi
Không phán Thương Bình con gả sớm
Chẳng phê Ðào Lịnh quan lâu thôi
Giửa nhà thu xuống cỏ lan đất
Trong núi chiều lên ve vọng trời
Yên tịnh cửa mành không khách viếng
Một mình kết bạn với mây trôi

Ảnh đại diện

Quy Tung Sơn tác (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Làn nước nhẹ như mây
Ngựa xe nhàn hạ thay
Ðượm tình dòng nước chảy
Chiều gọi bạn chim bay
Bến cũ bên thành vắng
Trời thu nắng cuối ngày
Xa vời cao ngọn núi
Ðời cửa khép nơi đây

Ảnh đại diện

Quá Hương Tích tự (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Chùa Hương Tích biết đâu
Mấy dậm núi mây cao
Cây lấp che đường tắt
Chuông đâu vẳng núi sâu
Suối ghềnh nghe ức nghẹn
Thông lạnh sắc xanh sầu
Chiều vắng trên đầm nước
Gác hung cửa Phật chầu

Ảnh đại diện

Phụng ký Vi thái thủ bộ (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Tan tác đứng thành hoang
Núi sông xa dặm ngàn
Ngày thu trời vắng tẻ
Nghe vọng tiếng chim than
Cỏ lạnh ao tàn nắng
Ngô đồng rớt rụng tràn
Tháng năm đời bóng xế
Thơ tiếc thuở xuân vàng
Người cũ đâu không thấy
Ðồi đông nằm lặng an

Ảnh đại diện

Ngẫu nhiên tác kỳ 6 (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Ðến già lại biếng thơ văn
Tuổi đời chồng chất hỏi lòng vẩn vơ
Lầm không đeo đuổi nghề thơ
Trước theo nghề họa bây giờ khá chăng  
Thói đời đâu dễ bỏ ngang
Sao che được mắt thế gian muộn rồi
Họ tên thì gọi đúng người
Lòng này ai hiểu đầy vơi nỗi niềm

Ảnh đại diện

Nam xá (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Thuyền rời bỏ đất Nam
Ðất Bắc nước mênh mang
Sông cách ngăn bè bạn
Xa lìa ai thấu chăng

Ảnh đại diện

Liễu lãng (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Rặng cây đứng xếp hàng
Bóng đổ sóng lăn tăn
Ngòi nước không tư lự
Gió xuân buồn cách ngăn

Ảnh đại diện

Mộc lan trại (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Thu núi nắng dần tan
Chim bay đuổi gọi đàn
Biếc xanh tia sáng rọi
Chiều khói bốc lang thang

Ảnh đại diện

Lâm hồ đình (Vương Duy): Bản dịch của Túc Mỡ

Con thuyền đón khách lên
Dạo chơi hồ mé trên
Ðầu thuyền ngồi nhấp chén
Bốn bên hoa nở rền

Trang trong tổng số 7 trang (67 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối