Dưới đây là các bài dịch của Nhữ Hà. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tử vi hoa (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Lê Như Hải

Văn chương đã lặng gác Ty Luân
Chuông cổ lầu canh tiếng vọng dần
Hoàng hôn quạnh vắng ai bầu bạn?
Mình ta ngồi ngắm tử vi hoa

Ảnh đại diện

Phiếu mẫu từ (Vũ Quỳnh): Bản dịch của Nhữ Hà, Bùi Văn Nguyên

Cơm sẻ, tình thương cơn đói khát
Nghìn vàng, đâu ngóng chuyện đền ơn?
Giấu tên Phiếu mẫu người đâu tá?
Lã hậu đừng hòng xứng cán cân!


Nguồn: Di sản văn chương Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phan Văn Các chủ trì, NXB Hà Nội, 2009

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]