Văn chương đã lặng gác Ty Luân
Chuông cổ lầu canh tiếng vọng dần
Hoàng hôn quạnh vắng ai bầu bạn?
Mình ta ngồi ngắm tử vi hoa