Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 640 trang (6395 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khảo bàn 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm nhà ở ẩn bờ cao,
Bàng hoàng với ý chẳng bao giờ rời.
Một mình tỉnh giấc nằm chơi,
Thề rằng thú ẩn chẳng lời nói ra.

Ảnh đại diện

Khảo bàn 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm nhà ở ẩn nơi gò,
Với người đức hạnh không lo không sầu.
Một mình ngủ dậy hát câu:
“Thề rằng mãi mãi không bao giờ rời”.

Ảnh đại diện

Khảo bàn 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm nhà ẩn dật nơi khe,
Ý người đức hạnh không hề ưu tư.
Một mình ngủ dậy thầm thề,
Không quên mãi mãi thú kề nước non.

Ảnh đại diện

Kỳ úc 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông kìa trên khúc sông Kỳ,
Tre xanh lớp lớp rậm rì chồng nhau.
Vệ nay quân tử đứng đầu,
Như vàng học vấn nguyện trau dồi hoài.
Trở nên ôn nhuận ngọc ngà.
Người thì rộng rãi hoãn hoà khoan thai.
Người ngồi xe bậc quan giai,
Người hay đùa cợt chuyện hài vui tai.
Chớ người không ý biếm ai.

Ảnh đại diện

Kỳ úc 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông Kỳ quanh khúc nhìn xa,
Hàng tre rắn chắc rườm rà xanh tươi.
Vệ nay quân tử có người,
Mão da gắn ngọc sáng ngời như sao.
Tú doanh đá quý đeo vào.
Uy nghiêm trang trọng đức cao hơn người.
Người nầy vinh diệu rạng ngời,
Vệ nay quân tử có người tài cao.
Rốt cùng dân chẳng quên nào!.

Ảnh đại diện

Kỳ úc 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông trên khúc quẹo sông Kỳ,
Tre xanh mới mọc rậm ri rườm rà.
Vệ nay quân tử tài ba,
Dùi mài đạo lý để mà lập thân.
Tu thân lo việc chuyên cần,
Người nầy trang trọng có thần uy nghi.
Hiển vinh người ấy diệu kỳ.
Có quân tử Vệ văn thi đa tài,
Cuối cùng dân chẳng quên ngài!

Ảnh đại diện

Tái trì 4 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta qua đồng nội đi ngang,
Mọc dài lúa mạch hàng hàng rậm ri.
Nước to ta muốn báo thì,
Nhưng chưa biết sẽ dựa gì vào ai.
Đại phu dân Hứa có hay,
Đừng cho ta lỗi chuyện ngày về thăm.
Người lo nghĩ kế hàng trăm,
Cũng không bằng để tận tâm ta về.

Ảnh đại diện

Tái trì 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên trên gò nổi cao nghiêng,
Nói là đi hái rau manh đem về.
Đàn bà hoài cảm giỏi ghê!
Mỗi người cũng có một lề lối riêng.
Người dân nước Hứa than phiền,
Chỉ là bọn trẻ con điên dại rồi.

Ảnh đại diện

Tái trì 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không cho ta trở về lành,
Thì ta không thể nào quanh lại rồi.
Cho ta không phải, mọi người,
Những điều ta nghĩ vẫn thời không quên.
Ta về không phải việc nên,
Thì không đến Vệ qua bên sông rồi.
Cho ta chẳng phải là ngươi,
Thì lòng nhớ tưởng ta thời không thôi.

Ảnh đại diện

Tái trì 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đánh xe thì chạy nhanh vào,
Trở về thăm lại Vệ hầu, nước tan.
Đánh xe thúc ngựa dặm ngàn.
Nói rằng đến ấp Tào, sang gặp người.
Đại phu Hứa vội đến nơi,
Báo không về Vệ ta thời lo âu.

Trang trong tổng số 640 trang (6395 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối