Dưới đây là các bài dịch của Lê Xuân Khải. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 77 trang (763 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trùng hữu cảm (Trương Vấn Đào): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hý mạnh về tàu muôn ngựa kinh
Gõ mòn ống nhổ khí không bình
Thà say lẩn tránh gần phong nhã
Chẳng muốn cạy nhờ nổi tính danh
Ba lối bùn xuân trơn rượu rã
Một đèn nhà tuyết tỉnh mơ lành
Vỗ giường bỗng nhớ Lưu Côn nói
Chẳng dở gà rừng gáy báo canh

Ảnh đại diện

Thất nguyệt thập tứ tại kinh sư vọng nguyệt (Trương Vấn Đào): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trăng cố hương muôn dặm
Mênh mang áo khách soi
Trời cao bóng cóc toả
Người mệt bụi sương rơi
Quán khách thu về sớm
Làng quê mơ cách vời
Bấy nay không một chữ
Buồn nhuốm trăng đầy vơi

Ảnh đại diện

Chinh phụ oán (Tôn Nguyên Tương): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vác cày bừa, sợ quan ra lính
Binh phù đều tiến đánh Giao Hà
Nhiều năm tin chẳng về nhà
Đêm đêm phòng vắng mơ xa nặng nề
Tin thất trận bỗng nghe thảm đạm
Tấc xương không, mỗi bím tóc còn
Cành phan, kết tóc nặng ơn
Về đây hồn hỡi, thiếp chôn tóc chàng
Đừng oán nữa, sa trường hồn thác
Chết này so khổ khác nhẹ hơn
Ông hàng xóm, chết lương quan
Quan phủ ra lệnh vợ con phải còng

Ảnh đại diện

Tiêu Sơn dạ bạc (Vương Đàm): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Hoa Nghiêm trên đỉnh non vòi vọi
Lặng lẽ đêm gió thổi mù buông
Đất trời bao bọc đêm trường
Thoáng trong đèn lửa Trường Giang Nam triều
Nước ba thu Ngư Long chùa cổ
Miếu quỷ thần nước đổ dâng triều
Với Bắc Cực lên tầng lầu
Gió đưa mây bạc phủ bầu trời sương

Ảnh đại diện

Quý Châu Phi Vân động đề bích (Tống Tương): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ta với non xanh trước biết nhau
Non xanh người cũ biết ai nào?
Cuối thu vẫn thế mùa hồng lá
Nửa giáp thành ra khách bạc đầu
Ráng tía trên trời nguyên tướng ảo
Suối trong bên lối vẫn lòng sâu
Mây tuôn đầu núi cùng ai nói
Sư tự thỉnh chuông gió ngập lầu

Ảnh đại diện

Ỷ hoài (Hoàng Cảnh Nhân): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Bao lần thổi sáo dưới hoa rồi
Tường đỏ sông Ngân mắt dõi vời
Đêm trước trăng sao như khác đấy
Trời khuya sương gió đứng vì ai
Kén tơ ươm hết suy tư mãi
Chuối bẹ bóc dần mặc cảm hoài
Rằm tiết của năm trăng của tháng
Rượu ly thương chẳng thể buồn vơi

Ảnh đại diện

Khuyên hổ hành (Hoàng Cảnh Nhân): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trăm trò vui cửa đô năm mới
Thú lạ không chẳng thấy cá rồng
Vật làm vui nhộn phố phường
Khiến sai vua núi xem dường trẻ thơ
Trên quảng trường khênh ra cũi cọp
Dân thành xem đứng xếp ngoài trong
Hổ ra rào đã quây xong
Lông nằm tai cụp dáng không oai hùng
Vuốt râu hổ hổ không động dạng
Dựng gậy lên hổ đứng bên người
Hổ gầm như sấm inh trời
Vào nơi nanh vuốt con người phấn thân
Bằng cái đấu hổ vươn mồm há
Người ung dung đưa cả tay vào
Còn ghé miệng hổ cả đầu
Liếm người như liếm sữa nhiều hổ quen
Ấn lưng hổ quát lên phía trước
Hổ quanh rào cất bước lần chần
Uốn mình ngồi chỗm hất chân
Xù lông trông tựa thảm nền gấm hoa
Học hổ hoàn xoay qua thế múa
Lấy lòng người hổ tựa ra oai
Giả chết nằm ngửa song soài
Quẳng cho miếng thịt hổ nhoài chồm ngay
Người ném tiền vỗ tay cười nhẩy
Người được tiền hổ vẫy đuôi theo
Lại lùa về cũi khênh vào
Nơi này vui thú nhớ nào núi non
Dựa vào người hổ ngoan theo khiến
Hổ, nơi người dựa kiếm miếng ăn
Ta xem mà dạ bần thần
Đời sao khổ thế vì vằn thở than!
Mày không trí, dứt chân không thể
Vũ cũng không để phá nổi chuồng
Nơi mày cơm áo chúng mong
Sức của chúng, đâu Trung Hoàng bằng
Sao sánh được Lương Ương vui giận
Ăn của thừa thêm thẹn ma trành
Mai ngày bạn cũ non xanh
Gặp mày kém chuột tàng hành cười cho

Ảnh đại diện

Thiếu niên hành (Hoàng Cảnh Nhân): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nam nhi hùng dũng tới sa trường
Khảng khái lòng quân chẳng ngóng làng
Thái Bạch cao cao trời thước rưỡi
Ánh gươm báu sáng loáng cùng trăng

Ảnh đại diện

Độc bộ thôn khẩu thành vịnh (Lê Giản): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Cây đỏ như màu bóng tịch dương
Hồ mờ sóng lạnh hắt hồi quang
Sương dầm lưng nhạn cô bồ trắng
Làng ít tiếng chim bãi á vàng
Cây tản ụ sù ngơ thợ Thạch
Ngựa còi ngang bướng phụ Tôn Dương
Khổ tâm thơ dẫu nhiều vô ích
Kém gã mù đem tấm cám sàng

Ảnh đại diện

Long Môn than (Lê Giản): Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tây Giang mấy nghìn dặm
Mạnh chảy ngược dòng xa
Nhô ngang tảng đá nhọn
Như muốn chạm thuyền ta
Thừng tre như mây héo
Đầu núi thõng thướt tha
Thất thế nếu rơi xuống
Muôn cân bọt nước nhoà
Tầm Châu hai dòng nước
Nguồn bắc Liễu Châu qua
Trên từ bãi Đồng Cổ
Dưới đến cồn Tương Tư
Cửa Rồng ở trong đó
Nơi vật thần thâm u
Thường là một đêm đậu
Bờ mịt mùng sáng ra
Đêm Long Môn mờ mịt
Trời dao mưa gió thu
Nơi ta luôn từng đến
Không buồn vì phong ba
Trên đường phải cẩn thận
Không làm lo mẹ cha

Trang trong tổng số 77 trang (763 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối