Dưới đây là các bài dịch của Chi Điền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khách tòng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Khách từ Nam Hải cuối trời xa,
Hòn ngọc ngư nhân đưa tặng ta.
Ẩn hiện lơ mơ nhiều nét chữ,
Khó bề nhận rõ nghĩa bao la.
Từ lâu giấu kín trong hòm gỗ,
Đợi đến quan đòi mới lấy ra.
Khổ nỗi, khi xem đà hoá máu,
Rồi đây mùa thuế khó đi qua!

Ảnh đại diện

Khách chí (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Nước xuân tràn ngập chảy quanh nhà,
Chỉ thấy đàn âu liệng lại qua.
Chửa quét lối hoa mời khách đến,
Mở toang cánh cửa đón hiền ca.
Chợ xa khó sắm nhiều hương vị,
Tiền ít tạm dùng chén rượu thô.
Mời bạn lân biên cùng chuốc chén,
Rượi vơi, ta tiếp thẳng qua rào.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Ảnh đại diện

Phục sầu kỳ 03 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Giang sơn tan tác nạn binh đao,
Vườn cũ hôm nay biết thế nào?
Ngày trước trở về thân thích vắng,
Giờ đây chiến địa khắp nương hào!

Ảnh đại diện

Kiến huỳnh hoả (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Đêm thu đom đóm núi Vu San,
Khéo lọt màn thưa đậu áo chàng.
Chợt thấy sách đàn nhà lạnh lẽo,
Sao thưa trời thẳm loạn ven sân.
Là là vơ vẩn bên đường vắng,
Hoa nhuỵ hương vương lượn lá vàng.
Thương bấy bạc đầu buồn rượi rượi,
Giờ này năm tới có về chăng?

Ảnh đại diện

Hoạ ưng (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Sương gió nổi trên khung lụa trắng,
Ưng xanh ai khéo vẽ nên hình.
Né thân rình rập loài chim chóc,
Ghé mắt u buồn giống khỉ tinh.
Cột sắt sáng choang tơ buộc gối,
Trước hiên nghe gọi sẽ bay ra.
Chim hèn quyết đánh cho tan rã,
Lông máu rơi đầy bãi cỏ xa.

Ảnh đại diện

Giang Hán (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Hán Giang mong mỏi trở về nhà,
Tự biết rằng mình gã hủ nho.
Đất khách xa xôi đời gió bụi,
Đêm dài quạnh quẽ mảnh trăng già.
Tuổi cao tâm trí luôn cường tráng,
Thu đến bệnh tình đã chóng qua.
Kim cổ ngựa già đều trọng vọng,
Tài năng chi phải dặm đường xa!

Ảnh đại diện

Hựu trình Ngô lang (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Mặc người đập táo trước sân,
Thân cô nghèo khó họ cần đất ta.
Cảnh khốn cùng nên ra nông nỗi,
Làm quen ta cũng bởi hãi nhiên.
Anh mới đến, họ sợ phiền,
Rào thưa khiến họ cữ kiêng lắm điều.
Bà than thở sưu cao thuế nặng,
Làm cho bà nghèo tận tuỷ xương!
Cảnh nghèo trước mắt bi thương,
Khiến ta nghĩ cảnh chiến trường luỵ rơi!

Ảnh đại diện

Giang mai (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Tháng chạp đến, nhị mai hé nụ,
Mùa xuân sang hoa nở khắp nơi.
Ý xuân xinh đẹp tuyệt vời,
Mà lòng lữ khách khôn vơi nỗi sầu!
Cây với tuyết vốn cùng một sắc,
Gió trên sông sóng nhấp nhô cao.
Vướn xưa nào thấy đâu nào,
Vu sơn xanh biếc trời cao một màu.

Ảnh đại diện

Bi Trần Đào (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Đông sang trai tráng trong mười quận,
Máu đổ Trần Đào đỏ nước sông!
Thu quân, trời vắng đồng không,
Bốn muôn nghĩa dũng chết trong một ngày!
Giặc Hồ thắng, tên đầy máu đỏ,
Hát líu lo, đường phố say sưa.
Ngóng về bắc, khóc như mưa,
Nhân dân khắc khoải mong chờ quan quan!

Ảnh đại diện

Bần giao hành (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Mây mưa tráo trở, lật bàn tay,
Khinh bạc thói đời khắp đó đây.
Bào, Quản thân tình sao chẳng ngắm,
Thời nay đạo ấy mấy ai hay.

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối