Dưới đây là các bài dịch của Chi Điền. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Tuổi già thu đến gượng khuây khoa
Cao hứng vui chơi bác tại nhà
Những thẹn tóc thưa cơn gió lốc
Lại cười mũ lệnh khách nâng qua
Lam Giang suối đổ ngàn biên tái
Ngọc Lĩnh hơi lên ngọc Thái Hoà
Năm đến, tiết nầy ai mạnh yếu?
Thù du sẽ điểm số phần ta!

Ảnh đại diện

Các dạ (Đỗ Phủ): Bản dịch của Chi Điền

Năm tàn ngày tháng dục qua mau,
Biên cảnh sương pha tuyết dãi dầu.
Kèn trống bi hùng thôi thúc sáng,
Tinh hà dao động cõi Tam Châu.
Nhà nhà than khóc hờn chinh chiến!
Đây đó hò ca mấy chú tiều.
Danh tướng mưu thần ba tất đất,
Việc đời, thư tín thảy buồn thiu!

Ảnh đại diện

Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Chi Điền

Kinh đô xe ngựa rầm rầm,
Ốm đau đất khách không cần dạo chơi.
Trăng trong gió mát tuyệt vời,
Muôn người vui thú, một người sầu bi.

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]