Trang trong tổng số 13 trang (121 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đấu kê thi (Lưu Trinh): Bản dịch của Châu Hải Đường

Gà trống lông sặc sỡ;
Đôi cựa sắc như dao.
Nguyện tỏ tài uy vũ;
Hội chiến giữa sân trào.
Móng sắc bấu thềm ngọc;
Mắt giận quắc lửa thiêu.
Cánh dài tung gió nổi;
Lông cứng chính vươn cao.
Mỏ nhẹ vươn móc sắc;
Vụt mổ xong lượn nhào.

Ảnh đại diện

Thân chinh Thái Nguyên châu (Lê Thái Tổ): Bản dịch của Châu Hải Đường

Chẳng từ ngàn dặm chỉnh nhung binh;
Những muốn dân biên được thái bình.
Phản nghịch xưa nay ai để sống,
Gian thần trời đất chẳng dung tình.
Trung lương tự sẽ nên nhiều phúc,
Bạo ngược sau cùng khó giữ mình.
Dẫu đổi sơn hà, bền khí tiết;
Danh lưu muôn thuở với non xanh.

Ảnh đại diện

Cổ thụ (Từ Ngưng): Bản dịch của Châu Hải Đường

Cổ thụ nghiêng nghiêng bên lối cũ;
Cành chẳng mọc hoa, ruột mọc cỏ.
Hành nhân nào thấy thuở cây non;
Cây thấy hành nhân già mấy độ.

Ảnh đại diện

Ngẫu bút kỳ 1 (Nguyễn Tư Giản): Bản dịch của Châu Hải Đường

Trà bát hương lò tỉnh giấc trưa,
Cách thuyền bán cá tiếng rao đưa.
Chợt đâu trên án thiệp hồng tới,
Lại kẻ qua xin viết chữ cho.

Ảnh đại diện

Ngẫu bút kỳ 2 (Nguyễn Tư Giản): Bản dịch của Châu Hải Đường

Quét bôi chưa hiểu nét “Nga quần”,
Vung bút nào đâu mây cuộn vần.
Khách đến thực khen thôi chớ hỏi,
Nên hay Nam quốc vốn đồng văn.

Ảnh đại diện

Tòng giá hạnh Thiếu Lâm tự (Võ Tắc Thiên): Bản dịch của Châu Hải Đường

Theo xe chơi cấm uyển;
Hầu giá rời buồng lan.
Mây tựa lọng núi rợp,
Ráng như cờ sóng dăng.
Cửa khe bừng ánh nhật;
Cánh núi mở đền trăng.
Gác ngát vờn áo ngát;
Đất vàng lăn xe vàng.
Phất khói cành phan động,
Vờn tóc tiếng chiêng vang.
Xưa từng chìm biển lửa;
Khắp đồng núi tro tàn.
Đài Hoa không thấy bóng;
Tháp Sen vẫn vẹn toàn.
Thực nhờ sức Phật tổ;
Uy tỏ cùng thế gian.
Từ duyên là cội phúc;
Quy y lòng chứa chan.
Cành gió sao đừng được;
Tìm đâu, lệ máu tràn!

Ảnh đại diện

Dương Tử giang nhàn bộ (Hoàng Đức Lương): Bản dịch của Châu Hải Đường

Cửa tre dưới liễu lặng tờ;
Nhà chài bốn phía trọi trơ một mình.
Chiều tà trên lối sông xanh,
Lẻ loi hỏi bước độc hành về đâu?

Ảnh đại diện

Quách Cự mai nhi (Đặng Minh Bích): Bản dịch của Châu Hải Đường

Tử thì nên hiếu, phụ nên từ;
Họ Quách ban đầu chửa nghĩ cho.
Trời muốn hiếu từ đều vẹn cả;
Đem vàng chuộc lại trẻ trong mồ.

Ảnh đại diện

Nhâm Thìn thập nhị nguyệt xa giá đông thú hậu tức sự kỳ 2 (Nguyên Hiếu Vấn): Bản dịch của Châu Hải Đường

Ảm đạm long xà buổi chiến tranh,
Can qua tàn hại hết sinh linh.
Đồng cao nước chảy non sông đổi,
Chiến địa hơi đưa cây cỏ tanh.
Tinh Vệ còn oan lấp biển Bắc,
Bao Tư hết lệ khóc Tần đình.
Tinh Châu hào kiệt nào ai tá,
Có nghĩ đem quân xuống Tỉnh Hình?

Ảnh đại diện

Nhạn Môn đạo trung thư sở kiến (Nguyên Hiếu Vấn): Bản dịch của Châu Hải Đường

Kim Thành ở mươi ngày,
Chìm đắm múa ca say.
Dân tình ra cửa ngắm,
Sầu trong dạ dâng đầy.
Năm ngoái hè thu hạn,
Tháng bảy lúa trổ bông,
Một đêm giặc tràn tới,
Sáng ra sạch trắng đồng.
Sao bay thuế giục gấp,
Chậm trễ phải roi đòn.
Yên vui đâu có chốn,
Chỉ thấy giăng lưới tròng.
Cắn lúa sâu trăm giống,
Ăn thịt hổ bầy đông.
Kêu trời, trời chẳng thấu,
Thơ cảm khái bằng không.
Là ai người áo rách?
Buôn gạo xuống nam cùng.
Vất vả vì cơm áo,
Thích buôn bán xa đâu?
Đường Nhạn Môn khúc khuỷu,
Hiểm trở tuyết khe sâu.
Đẩy xe lưng núi dốc,
Người ngựa khổ như nhau!

Trang trong tổng số 13 trang (121 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: