Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Du Trường Ninh công chúa Lưu Bôi trì kỳ 6 (Thượng Quan Chiêu Dung): Bản dịch của TriThi

Lầu cao vọng khắp cảm an an,
Tiên gác Đào Nguyên cũng chẳng màng.
Cây ngọc lung linh nhờ phủ tuyết,
Đàn dao lấp lánh bởi mưa tàn.

Ảnh đại diện

Hàn thực dạ (Thôi Đạo Dung): Bản dịch của TriThi

Đất trắng hoa lê rải,
Trăng thanh gió thổi ra.
Có nhau Hàn Thực tối,
Tự giấu nỗi quê nhà.

Ảnh đại diện

Tây Thi than (Thôi Đạo Dung): Bản dịch của TriThi

Nước mất vua Ngô ấy,
Tây Thi chịu tiếng tai.
Hoán Sa xuân nước chảy,
Nhẽ cũng bất bình thay.

Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch của TriThi

Ríu rít hoàng oanh đôi biếc liễu,
Trắng cò một dải vút thanh thiên.
Song ngoài Tây Lĩnh ngâm ngâm tuyết,
Bên cửa Đông Ngô rợp rợp thuyền.

Ảnh đại diện

Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế): Bản dịch của TriThi

Quạ khóc sương tràn trăng ngả nghiêng,
Phong sông thương thảm lửa chài xiên.
Cô Tô ngoài bến Hàn Sơn tự,
Nửa tối chuông vang vọng khách thuyền.

Ảnh đại diện

Ba Lăng dạ biệt Vương Bát viên ngoại (Giả Chí): Bản dịch của TriThi

Liễu cuốn bay từ tạ Lạc Dương,
Mai hoa hết rụng đến Tam Tương.
Thế tình vốn dĩ vờn mây tản,
Yêu hận song hành theo dặm trường.

Ảnh đại diện

Nga My sơn nguyệt (Lý Bạch): Bản dịch của TriThi

Nga My che sót nửa trăng thu,
Bóng rọi Bình Khương sông nước lưu.
Tối toả Thanh Khê hướng Tam Giáp,
Mong anh mãi chẳng hội Du Châu.

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 2 (Vương Hàn): Bản dịch của TriThi

Tần Châu chim vắng với hoa tan,
Buốt giá biên cương theo gió ngàn.
Chiết liễu Hồ kèn trót đêm vắng,
Xui ai chí khí vọng Trường An.

Ảnh đại diện

Xuân nhật tư quy (Vương Hàn): Bản dịch của TriThi

Dương liễu xanh xanh hạnh nở hoa,
Xuân lên nhắc khách nỗi quê cha.
Nữ ngân bài hát lăng ca đó,
Mấy lượt ghe xuân suối Nhược Da?


tại > suối
Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của TriThi

Bồ Đào rượu thắm chén lưu ly,
Chợt nhấp tỳ bà réo ngựa phi.
Sóng soãi sa trường ngươi chớ giễu,
Trước nay chinh chiến mấy ai về.

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: