Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]

Du Thái sơn kỳ 1

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
3 trả lời, 2758 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 27/02/2016 15:21

Điền gia kỳ 2

Trung Quốc » Trung Đường » Liễu Tông Nguyên
2 trả lời, 977 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 02/03/2016 03:41

Liễu Châu La Trì miếu thi

Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Dũ
2 trả lời, 1122 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 22/03/2016 05:56

Quan điền gia

Trung Quốc » Trung Đường » Vi Ứng Vật
2 trả lời, 948 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 06/04/2016 19:48

Tần trung ngâm kỳ 07 - Khinh phì

Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
6 trả lời, 2147 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2005 14:44

Tống Bùi thập bát đồ nam quy Tung sơn kỳ 1

11.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
3 trả lời, 1145 lượt xem, 0 người thích
Do Lâm Xuân Hương gửi ngày 05/03/2016 07:17

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: