Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ẩn giả

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1792 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 13/06/2010 21:53

Cấm trung thu dạ

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
3 trả lời, 1365 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 20/10/2010 21:46

Chiêu Quân xuất tái

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
5 trả lời, 2091 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/12/2008 17:52

Chinh phụ ngâm

23.50
Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
13 trả lời, 8149 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/07/2006 09:06

Cúc hoa

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 2038 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 15/05/2010 11:07

Cùng thanh

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1141 lượt xem, 2 người thích
Do Hà Như gửi ngày 25/04/2010 04:50

Đông

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
4 trả lời, 1597 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 11/08/2010 22:22

Đông Triều tảo phát

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
5 trả lời, 1353 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 17/04/2010 10:38

Hạ cảnh

Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
5 trả lời, 1717 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 28/12/2010 07:22

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: