Xếp theo:

Trang trong tổng số 16 trang (154 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai ơi má đỏ

24.50
Việt Nam » Cận đại » Dương Khuê
0 trả lời, 2309 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 17/10/2012 08:06

Ba cõi

Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Lá hoa cồn (1963)
0 trả lời, 2658 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 08/12/2012 16:03

Bà hiệu trưởng bước đi đệ nhất

13.00
Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn hoà âm (1973)
0 trả lời, 1858 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 10/11/2012 07:59

Ba hồi triêu mộ

Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Ngồi quán (1971) » Thi phẩm
0 trả lời, 993 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 01/11/2012 14:30

Bây giờ còn lại

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Lá hoa cồn (1963)
0 trả lời, 2333 lượt xem, 2 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 20/12/2012 15:01

Bờ tồn sinh (I)

Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Lá hoa cồn (1963)
0 trả lời, 2085 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 09/01/2013 10:18

Bờ tồn sinh (II)

15.00
Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Lá hoa cồn (1963)
0 trả lời, 1850 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 09/01/2013 10:33

Cái dại

13.00
Việt Nam » Cận đại » Dương Khuê
1 trả lời, 1902 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 03/10/2012 09:36

Cảm hoài bài 02

Việt Nam » Cận đại » Phan Văn Trị
0 trả lời, 1027 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 23/10/2012 10:58

Cảm hoài bài 04

Việt Nam » Cận đại » Phan Văn Trị
0 trả lời, 906 lượt xem, 0 người thích
Do ltvannhi gửi ngày 23/10/2012 14:08

Trang trong tổng số 16 trang (154 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Người gửi: ltvannhi