Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi ltvannhi vào 22/10/2012 14:08

Hàn huyên nghĩ phận luống bâng khuâng,
Tình cảnh xem qua lệ ngập ngừng.
Roi vọt dứt lòng chưa phải vận,
Dây oan rối mối hãy lo chừng.
Nỡ nghe tiếng loạn đem tai rửa,
Đành thấy thằng gian để mắt trừng.
Mấy mặt anh hùng sao nếp dấu,
Vạc nghiêng há dám một tay nâng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]