Lênh đênh bèo nước biết là đâu,
Đậu bến An Giang thấy những rầu.
Bảy núi mây liền chim nhíp cánh,
Ba dòng nước chảy cá vinh râu.
Có rau nội quanh dân xanh mặt,
Không trái bần khô khỉ bạc đầu.
Xem hết cảnh tình rồi nghĩ ngợi,
Thú vui chỉ có một thuyền câu.


Châu Đốc bị mất ngày 22/6/1867. Năm 1867 mảnh đất cuối cùng ở phía Nam tổ quốc đã lọt vào tay giặc Pháp. Năm 1868 Phan Văn Trị phải dời Vĩnh Long về làng Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ trú ngụ và sống bằng nghề dạy học.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]