Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi ltvannhi vào 22/10/2012 10:58

Trung trinh dốc trọn đạo tôi dân,
Nạn khổ xưa nay biết mấy lần.
Ở Hớn đành lòng phò lợn Hớn,
Oán Tần ra sức đuổi hươu Tần.
Nhìn Nam chạnh tủi nhành hoa ủ,
Ngó Bắc ngùi thương đám bạch vân.
Cái nợ tang bồng than thở phận
Đành đem dập dã giữa phong trần.


Nguồn: Tôn Thọ Tường và Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Mùi, NXB Thăng Long, Sài Gòn, 1956