Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

An Lạc oa

24.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Thiệu Ung
4 trả lời, 3888 lượt xem, 1 người thích
Do Hà Như gửi ngày 17/12/2012 10:17

Cáo tật thị chúng

314.74
Việt Nam » » Mãn Giác thiền sư
17 trả lời, 210182 lượt xem, 67 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/03/2005 18:46

Đạo ý

15.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
11 trả lời, 11749 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/07/2005 23:19

Độc Tiểu Thanh ký

1034.36
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)
45 trả lời, 288479 lượt xem, 34 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 17:40

Động hoa vàng

274.44
Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư
1 trả lời, 77227 lượt xem, 34 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2005 21:35

Hưu hướng Như Lai

105.00
Việt Nam » » Quảng Nghiêm thiền sư
10 trả lời, 18745 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2006 07:39

Lương Chiêu Minh thái tử phân kinh thạch đài

25.00
Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
5 trả lời, 14209 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/12/2005 12:23

Ngày xưa Hoàng thị...

324.38
Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Ngày xưa người tình (1974)
3 trả lời, 90976 lượt xem, 26 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/06/2005 22:17

Ngẫu thành

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lý Thanh Chiếu
2 trả lời, 3178 lượt xem, 2 người thích
Do Hà Như gửi ngày 10/01/2013 18:35

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2

14.00
Việt Nam » » Đạo Huệ thiền sư
6 trả lời, 4092 lượt xem, 9 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/06/2008 09:00

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Tiểu Thanh