Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]

Án Kỷ Đạo - 晏幾道

53.60
1050-1119, Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu
20 bài thơ, 11222 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 16:48

Đỗ Phủ - 杜甫

894.15
712-770, Trung Quốc » Thịnh Đường
1458 bài thơ, 229267 lượt xem, 70 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/05/2005 01:35

Johann Wolfgang von Goethe

44.50
1749-1832, Đức
60 bài thơ, 15733 lượt xem, 11 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 29/03/2007 15:14

Lý Thanh Chiếu - 李清照

54.40
1084-1155, Trung Quốc » Nam Tống, Kim
42 bài thơ, 17072 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/04/2005 17:13

Lý Thương Ẩn - 李商隱

105.00
813-858, Trung Quốc » Vãn Đường
231 bài thơ, 50571 lượt xem, 30 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/07/2005 19:27

Tổ Vịnh - 祖咏

699-746, Trung Quốc » Thịnh Đường
6 bài thơ, 2796 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2006 03:38

Vương Duy - 王維

164.50
699-759, Trung Quốc » Thịnh Đường
153 bài thơ, 48230 lượt xem, 24 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 23:35

Trang trong tổng số 1 trang (7 tác giả)
[1]
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại:

Tiêu chí phụ:

Yêu thích bởi: Dương Xích Vũ