Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (48 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ấn Quang - 印光

74.14
1862-1940, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1772 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/07/2017 11:26

Bắc Đảo - 北島 (Triệu Chấn Khai, 趙振開)

13.00
1949-?, Trung Quốc » Hiện đại
12 bài thơ, 1050 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/03/2019 23:48

Băng Tâm - 冰心

23.00
1900-1999, Trung Quốc » Hiện đại
20 bài thơ, 3558 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/05/2008 10:17

Biện Chi Lâm - 卞之琳

15.00
1910-2000, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1986 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/06/2008 11:27

Cố Thành - 顧城

1956-1993, Trung Quốc » Hiện đại
24 bài thơ, 5487 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/03/2008 19:28

Diêm Túc - 阎肃

1930-?, Trung Quốc » Hiện đại
4 bài thơ, 2466 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 16:16

Dư Quang Trung - 余光中

1928-2017, Trung Quốc » Hiện đại
43 bài thơ, 2327 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/01/2018 18:01

Dương Khiết - 杨洁

15.00
?-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 2188 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 16:25

Điền Gian - 田间

181.22
1916-1985, Trung Quốc » Hiện đại
10 bài thơ, 1441 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/06/2008 12:29

Đỗ Tuyên - 杜宣

1914-2004, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1288 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/06/2008 01:02

Trang trong tổng số 5 trang (48 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: