Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (51 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ấn Quang - 印光

74.14
1862-1940, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 2461 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 06/07/2017 11:26

Bạch Thu - 白萩 (Hà Cẩm Vinh, 何锦荣)

1937-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 427 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/06/2021 14:48

Bắc Đảo - 北島 (Triệu Chấn Khai, 趙振開)

13.00
1949-?, Trung Quốc » Hiện đại
33 bài thơ, 2064 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/03/2019 23:48

Băng Tâm - 冰心

23.00
1900-1999, Trung Quốc » Hiện đại
20 bài thơ, 4517 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/06/2008 10:17

Biện Chi Lâm - 卞之琳

24.50
1910-2000, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 2675 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2008 11:27

Cát Địch Mã Gia - 吉狄马加 (Jidi Majia)

1961-?, Trung Quốc » Hiện đại
6 bài thơ, 201 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/08/2021 20:45

Cố Thành - 顧城

34.33
1956-1993, Trung Quốc » Hiện đại
24 bài thơ, 6584 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/03/2008 19:28

Diêm Túc - 阎肃

1930-?, Trung Quốc » Hiện đại
4 bài thơ, 2873 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2007 16:16

Dư Quang Trung - 余光中

15.00
1928-2017, Trung Quốc » Hiện đại
43 bài thơ, 3215 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/01/2018 18:01

Dương Khiết - 杨洁

15.00
?-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 2572 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2007 16:25

Trang trong tổng số 6 trang (51 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: