Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ấn Quang - 印光

43.50
1862-1940, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1090 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/07/2017 11:26

Bắc Đảo - 北島 (Triệu Chấn Khai, 趙振開)

1949-?, Trung Quốc » Hiện đại
4 bài thơ, 179 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/03/2019 23:48

Băng Tâm - 冰心

1900-1999, Trung Quốc » Hiện đại
20 bài thơ, 2838 lượt xem, 4 người thích
Do hongha83 gửi ngày 31/05/2008 10:17

Biện Chi Lâm - 卞之琳

1910-2000, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1489 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/06/2008 11:27

Cố Thành - 顧城

1956-1993, Trung Quốc » Hiện đại
23 bài thơ, 4264 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/03/2008 19:28

Diêm Túc - 阎肃

1930-?, Trung Quốc » Hiện đại
4 bài thơ, 2049 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 16:16

Dư Quang Trung - 余光中

1928-2017, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1303 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/01/2018 18:01

Dương Khiết - 杨洁

?-?, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1858 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 16:25

Điền Gian - 田间

15.00
1916-1985, Trung Quốc » Hiện đại
10 bài thơ, 1238 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 03/06/2008 12:29

Đỗ Tuyên - 杜宣

1914-2004, Trung Quốc » Hiện đại
1 bài thơ, 1139 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/06/2008 01:02

Trang trong tổng số 5 trang (44 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: