Xếp theo:

Trang trong tổng số 13 trang (126 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đàm Hoài Hầu Khiêm - 覃懷侯謙

?-?, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 348 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/11/2018 07:02

Đằng Tân - 滕賓

?-?, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 384 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/11/2018 17:48

Đặng Văn Nguyên - 鄧文原

1258-1328, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 488 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/10/2018 08:21

Đinh Phục - 丁復

?-?, Trung Quốc » Nguyên
4 bài thơ, 939 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 17/08/2014 12:19

Đỗ Hy Vọng - 杜希望

?-?, Trung Quốc » Nguyên
1 bài thơ, 379 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/10/2018 21:30

Đổng Văn Dụng - 董文用

1229-1302, Trung Quốc » Nguyên
3 bài thơ, 640 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/11/2018 12:10

Đới Lương - 戴良

1317-1383, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 874 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 16/01/2018 22:39

Gia Luật Sở Tài - 耶律楚材

1189-1243, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 2132 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/04/2010 19:11

Giả Vân Hoa - 賈雲華

?-?, Trung Quốc » Nguyên
10 bài thơ, 1071 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/08/2014 08:12

Hách Kinh - 郝經

1223-1275, Trung Quốc » Nguyên
2 bài thơ, 698 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 06/11/2018 15:59

Trang trong tổng số 13 trang (126 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: