Xếp theo:

Trang trong tổng số 201 trang (2010 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối

Bùi Thuỵ Đào Nguyên

14.00
1980-?, Việt Nam » Hiện đại
25 bài thơ, 6625 lượt xem, 3 người thích
Do Bùi Thuỵ Đào Nguyên gửi ngày 26/04/2007 03:11

Bùi Thức - 裴栻

1859-1915, Việt Nam » Nguyễn
3 bài thơ, 545 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/01/2020 13:11

Bùi Tông Hoan - 裴宗驩 (Bùi Tông Quán)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
3 bài thơ, 2984 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/08/2008 01:39

Bùi Trục - 裴軸

23.00
?-?, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài thơ, 1944 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 26/04/2013 21:21

Bùi Tuyết Nhung (Ninh Gia Hân, Vũ Thị Huệ)

32.33
?-?, Việt Nam » Hiện đại
6 bài thơ, 3770 lượt xem, 3 người thích
Do Người tình không chân dung gửi ngày 01/04/2007 05:10

Bùi Văn Dị - 裴文異 (Bùi Dị, 裴異, Bùi Ân Niên)

1833-1895, Việt Nam » Nguyễn
9 bài thơ, 2413 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/10/2009 21:12

Bùi Văn Dung

54.40
1941-?, Việt Nam » Hiện đại
1 bài thơ, 4755 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/09/2005 03:11

Bùi Văn Nguyên (Vân Trình, Hùng Nam Yến, Khuê Hoa nữ tử, Tú Gầy)

23.00
1918-2003, Việt Nam » Hiện đại
5 bài thơ, 45 bài dịch, 2559 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 09/10/2014 19:51

Bùi Viện - 裴援

1839-1878, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 715 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/01/2020 23:41

Bùi Viết Lương - 裴曰良

15.00
1442-1531, Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài thơ, 686 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2019 10:47

Trang trong tổng số 201 trang (2010 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: