15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Bùi Vợi (61 bài)
- Hoàng Trúc Ly (40 bài)
- Nguyễn Quân (19 bài)
- Mai Ngọc Thanh (1 bài)
- Phan Duy Đồng (5 bài)
Tạo ngày 01/10/2019 21:01 bởi hongha83
Bùi Thị Trọng Cơ (1933-) là nhà giáo, nhà thơ, quê ở thôn Phú Đa, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tác phẩm:
- Dòng thời gian (thơ in chung với Nguyễn Công Trợ, NXB Đà Nẵng, 2007)