Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
10 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (228 bài thơ)
Tạo ngày 01/10/2019 21:01 bởi hongha83
Bùi Thị Trọng Cơ (1933-) là nhà giáo, nhà thơ, quê ở thôn Phú Đa, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Tác phẩm:
- Dòng thời gian (thơ in chung với Nguyễn Công Trợ, NXB Đà Nẵng, 2007)