Xếp theo:

Trang trong tổng số 15 trang (149 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ấm Bảy

24.50
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 365 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/12/2018 10:55

Ba Giai (Nguyễn Văn Giai)

43.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 3069 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/11/2009 23:06

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

474.32
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
8 bài thơ, 70698 lượt xem, 37 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 18:59

Bùi Ân Niên

23.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
3 bài thơ, 2290 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2007 14:30

Bùi Cơ Túc - 裴基肅

23.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 636 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/11/2015 10:11

Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

53.40
1807-1872, Việt Nam » Nguyễn
24 bài thơ, 8715 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/09/2007 15:21

Bùi Văn Dị - 裴文異

1833-1895, Việt Nam » Nguyễn
4 bài thơ, 1704 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/10/2009 21:12

Cao Bá Nhạ

25.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
6 bài thơ, 2144 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 19/02/2015 22:03

Cao Bá Quát - 高伯适

233.65
1809-1855, Việt Nam » Nguyễn
275 bài thơ, 72309 lượt xem, 27 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/08/2005 16:03

Cao Ngọc Lễ - 高玉礼

?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 890 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/04/2016 17:25

Trang trong tổng số 15 trang (149 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: