Xếp theo:

Trang trong tổng số 20 trang (198 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Phong huấn đạo - 安豐訓導

54.80
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 3461 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/02/2020 08:56

Ấm Bảy

44.75
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 2098 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/12/2018 10:55

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

704.29
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
11 bài thơ, 120527 lượt xem, 49 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 18:59

Bạch Đông Ôn - 白冬溫

15.00
1811-1881, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 2034 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/01/2020 16:35

Bùi Cơ Túc - 裴基肅

23.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
70 bài thơ, 2303 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/11/2015 10:11

Bùi Hướng Thành - 裴向誠

23.00
1867-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 4477 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2007 14:30

Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

83.62
1807-1872, Việt Nam » Nguyễn
25 bài thơ, 16633 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/09/2007 15:21

Bùi Thúc Trinh - 裴叔禎 (Bùi Trung)

1810-1890, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 836 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/04/2022 10:27

Bùi Thức - 裴栻

1859-1915, Việt Nam » Nguyễn
3 bài thơ, 1558 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/01/2020 13:11

Bùi Văn Dị - 裴文異 (Bùi Dị, 裴異, Bùi Ân Niên)

1833-1895, Việt Nam » Nguyễn
9 bài thơ, 4012 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/10/2009 21:12

Trang trong tổng số 20 trang (198 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: