Xếp theo:

Trang trong tổng số 17 trang (170 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Phong huấn đạo - 安豐訓導

15.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 1324 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/02/2020 08:56

Ấm Bảy

34.67
?-?, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 1063 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/12/2018 10:55

Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

564.29
1805-1848, Việt Nam » Nguyễn
9 bài thơ, 95601 lượt xem, 42 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/06/2004 18:59

Bạch Đông Ôn - 白冬溫

1811-1881, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 876 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/01/2020 16:35

Bùi Cơ Túc - 裴基肅

23.00
?-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 1148 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/11/2015 10:11

Bùi Hướng Thành - 裴向誠

23.00
1867-?, Việt Nam » Nguyễn
1 bài thơ, 3210 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/09/2007 14:30

Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

73.43
1807-1872, Việt Nam » Nguyễn
24 bài thơ, 11173 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/09/2007 15:21

Bùi Thức - 裴栻

1859-1915, Việt Nam » Nguyễn
3 bài thơ, 590 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 29/01/2020 13:11

Bùi Văn Dị - 裴文異 (Bùi Dị, 裴異, Bùi Ân Niên)

1833-1895, Việt Nam » Nguyễn
9 bài thơ, 2651 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/10/2009 21:12

Bùi Viện - 裴援

1839-1878, Việt Nam » Nguyễn
2 bài thơ, 794 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/01/2020 23:41

Trang trong tổng số 17 trang (170 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: