34.67
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (153 bài)
- Nguyễn Du (275 bài)
- Nguyễn Công Trứ (126 bài)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài)
- Cao Bá Quát (386 bài)
Tạo ngày 23/12/2018 10:55 bởi tôn tiền tử
Ấm Bảy có tên là Muôn, dòng họ Trương, cháu của Trương Quang Đản ở Mỹ Khê, Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ông là một nhà thơ trữ tình nổi tiếng ở miền núi Ấn sông Trà.