Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Đoàn Xuân Lôi - 段春雷

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1974 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/09/2008 02:03

Đỗ Khắc Chung - 杜克鍾

?-1330, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 2695 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 03/08/2008 00:04

Đỗ Tử Vi - 杜子微

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 3189 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/08/2008 07:42

Đồng Ngạn Hoằng

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1661 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/09/2008 07:49

Hàn Thuyên - 韓詮 (Nguyễn Thuyên)

15.00
?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 4286 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/06/2007 18:58

Hồ Tông Thốc - 胡宗鷟

?-?, Việt Nam » Trần
4 bài thơ, 3775 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/05/2006 03:45

Huyền Quang thiền sư - 玄光禪師 (Lý Ðạo Tái, 李道載)

45.00
1254-1334, Việt Nam » Trần
26 bài thơ, 16867 lượt xem, 3 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/09/2005 13:05

Hứa Tông Đạo - 許宗道

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 2310 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 30/09/2008 09:25

Lại Ích Quy - 賴益巋

?-?, Việt Nam » Trần
2 bài thơ, 345 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/11/2018 22:09

Lê Liêm - 黎廉

?-?, Việt Nam » Trần
1 bài thơ, 1307 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/07/2008 22:45

Trang trong tổng số 9 trang (82 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm tác giả:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tên tác giả:

Nước:

Thời đại: