Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoa Bằng (1 bài)
Tạo ngày 30/09/2008 09:25 bởi Vanachi
Hứa Tông Đạo 許宗道 (?-?) là một đạo sĩ người làng Hải Đàn, hương Thái Bình, huyện Phúc Thanh, Phúc Châu, lộ Phúc Kiến, nước Tống, chưa rõ năm sinh năm mất, đến lập nghiệp ở Đại Việt vào đời Trần Thái Tông (1225-1258). Ông được Trần Nhật Duật thu dùng làm môn khách và thường cùng đàm đạo về Đạo giáo. Năm 1285, quân Nguyên Mông đánh xuống Đại Việt lần thứ hai, Tông Đạo đã cắt tóc ăn thề cùng sinh tử với Trần Nhật Duật, sau đó ông tham gia chiến trận, và theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong chiến công của Trần Nhật Duật đã có phần đóng góp đáng kể của đạo quân người Tống do Hứa Tông Đạo tổ chức. Sau ngày chiến thắng, Tông Đạo lại trở về với công việc của đạo, ông được giao thừa hành những việc đúc chuông, xây quán, sao chép kinh kệ... Các hoàng thân, công chúa nhà Trần thường góp tiền, vàng,…

 

Tuyển tập chung