Tiếng trống trường đã thành kỷ niệm
Đánh thức một thời mơ ước trong veo
Trống vẫn điểm đều đều trong đêm vắng
Kỉ niệm nhắc thầm trong ngực đó sao?


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011