28/10/2021 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng trống trường

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:23

 

Tiếng trống trường đã thành kỷ niệm
Đánh thức một thời mơ ước trong veo
Trống vẫn điểm đều đều trong đêm vắng
Kỉ niệm nhắc thầm trong ngực đó sao?
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tiếng trống trường