Mùa đông ơi, chạnh lòng nơi quê cũ
Chiều tháng mười chim đậu trĩu cành thu
Làng quê nghèo bao bọc rặng tre thưa
Heo may thổi lạnh về xao xác lá...

Bờ ao nhỏ, gốc dừa nghiêng dáng lá
Chim chích choè hội họp buổi ban mai
Bờ đê cong uốn khúc bọc làng chài
Gió lạnh thổi cát bay đầy mái rạ.

Cho tôi được gối đầu lên bờ cỏ
Thuở chăn bò, mót thóc, bắt cua
Nghe tiếng thở đất đai từ sâu thẳm
Tiếng thầm thì róc rách nước reo mưa...

Bè bạn ơi, có khi nào thức giấc
Thấy nồm nam cơn gió thổi về
Tình tôi đấy muốn bay mà không được
Mượn gió mùa gửi mấy khúc tâm tư...


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011