Chắt chiu từng giọt thơ
Rót vào lòng đất mẹ
Lọc trong đời cho hương nồng say.

Tình nghiêng đôi mắt ngọc
Môi thơm đượm một lời thề.

Trái đất xoay quanh vầng nhật nguyệt
Dưới đáy ly tròn hiện bóng quê.


2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]