19/09/2021 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồn quê

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 06:50

 

Chắt chiu từng giọt thơ
Rót vào lòng đất mẹ
Lọc trong đời cho hương nồng say.

Tình nghiêng đôi mắt ngọc
Môi thơm đượm một lời thề.

Trái đất xoay quanh vầng nhật nguyệt
Dưới đáy ly tròn hiện bóng quê.
2002

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Hồn quê