Đêm Nha Trang đầy trăng
Nhìn ra, không thấy én
Chỉ thấy đèn trên không
Chỉ thấy đèn trên biển

Đào cả ngày lung linh
Ban đêm che mặt ngủ
Mặc ánh đèn vây quanh
Mặc ánh đèn bao phủ

Hòn Tre mờ trăng chao
Hải đăng nào trên cao
Như một nàng công chúa
Lung linh nhìn trời sao?

Và cả Nha Trang nữa
Cũng lung linh ánh đèn
Soi chồng lên mặt biển
Một màu An-đéc-xen...


8-1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]