Giữa vùng non nước đẹp như tranh
Cổ tháp uy nghi tạo phước lành
Đất thánh lương dân về tụ hội
Long thần sông Cái chạy vòng quanh
Ngó lên lờ lững tầng mây trắng
Nhìn xuống chập chùng sóng biển xanh
Du khách buông mình trong cảnh mộng
Man man nỗi nhớ nước Chiêm Thành!