Sao em lại như thế -
Em, em là mặt bể,
Em, em là đỉnh non
Xanh chót vót chon von...

Em cho tình yêu dấu
Anh đựng hết tâm hồn
Anh đựng tràn da thịt,
Vẫn hãy còn vô biên.

Sao em lại như thế -
Em là chùm hoa cam
Muốt cánh và vàng nhị
Ngây ngất dạ vì thơm...

Khi mắt em êm nhìn
Chiếu muôn nghìn thân thiết,
Anh muốn làm muôn việc
Nâng cả cuộc đời lên...

Sao em lại như thế -
Em là viên muối bể
Khiến đậm bữa cơm đời.

Em là cánh của người,
Em sao em như thế -


14-1-1962

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]